eX-Files
- nasze realizacje

filtruj realizacje:

Organizacja konferencji

W naszej ofercie można znaleźć kompleksową organizację konferencji, które traktujemy jako wydarzenia polegające na realizacji wizji Klienta i podnoszące prestiż jego firmy. Całościowe podejście do realizacji tych celów wymaga umiejętności dobrego planowania oraz skoordynowania szeregu działań, które wyróżniają nasz zespół.

By konferencja mogła zostać uznana za udaną, konieczne jest połączenie wielu czynników w spójną i harmonijną całość. Stworzenie ciekawej koncepcji wymaga z jednej strony użycia wyobraźni, a z drugiej zadbania o takie kwestie jak techniczna obsługa konferencji, przejrzysty i ciekawy kontent czy wybór cateringu i noclegów dla uczestników. Inną formą tak dużego eventu jest gala lub wydarzenie specjalne, które chętnie zrealizujemy dla Twojej firmy.

Konferencje

Niezależnie od rodzaju przedsięwzięcia w eXPRESJI działamy nieszablonowo i elastycznie podchodzimy do oczekiwań Klienta. Dzięki naszej twórczej inwencji i umiejętności przewidywania odbyło się już wiele udanych eventów. Planujemy z odpowiednim wyprzedzeniem i gwarantujemy wsparcie na każdym etapie realizacji.

Przygotowujemy m.in. konferencje biznesowe dbając o ich sprawną i niezawodną obsługę techniczną oraz opracowując wyczerpujący temat spotkania a zarazem zrównoważony program. Dokładny plan i przebieg wydarzenia ustalamy w oparciu o wytyczne zamawiającego, z którym konsultujemy wszystkie szczegóły.

Seminarium

Jednymi z rodzajów wydarzeń, za które często jesteśmy odpowiedzialni, są seminaria. Przeważnie są to przewidziane na część lub cały dzień spotkania złożone z wykładów, prelekcji czy dyskusji. Nasza agencja eventowa zapewnia profesjonalne przygotowanie struktury wydarzenia – jego schematu i najbardziej adekwatnej lokalizacji.

Planując seminarium przede wszystkim bierzemy pod uwagę jego temat przewodni, przewidywany sposób przeprowadzenia oraz grupę docelową, do której kierowany będzie przekaz. Staramy się jasno określić cel przedsięwzięcia tak, by efektywnie wykorzystać czas uczestników oraz przewidziany przez organizatora budżet.

Sympozjum

Sympozjum jest rodzajem konferencji naukowej, której właściwe przygotowanie może znacznie wpłynąć na zawartość merytoryczną i satysfakcję zaproszonych osób. Podczas sympozjum często prezentowane są i dyskutowane wyniki aktualnych w danych dziedzinach badań. Nasz zespół chętnie zadba o sprzyjającą temu przestrzeń.

Choć sympozja z reguły obejmują mniejszy zakres materiału niż tematyka typowych konferencji, podobnie jak one wymagają odpowiednich sal wyposażonych np. w projektory czy tablice multimedialne. Oficjalne dyskusje odbywają się zarówno w wyznaczonym przez moderatora czasie, jak i w kuluarach. Warto pomyśleć o ciepłych napojach sprzyjających ożywionym rozmowom.

Summit

Tradycyjne rodzaje i koncepcje spotkań ciągle ewoluują odpowiadając na zróżnicowane potrzeby organizatorów i uczestników. Managerowie i pracownicy najbardziej innowacyjnych branż w swoich wizjach wydarzeń często nie mieszczą w typowych formułach spotkań firmowych czy biznesowych śniadań. Z przyjemnością stworzymy coś oryginalnego.

Jesteśmy również otwarci na organizacje summitów dla managementu wysokiego szczebla, liderów ze świata polityki czy wybitnych naukowców. Z przyjemnością przygotujemy koncepcje pojedynczych lub cyklicznych spotkań na szczycie adekwatnych do rangi zaproszonych osób. Przemyślane agendy spotkania i pasjonujące prelekcje z pewnością wpłyną na ich prestiż.

Kongresy

Z definicji kongresysesjami organizowanymi częściej, niż raz w roku i najczęściej trwają kilka dni. Przygotowanie tego rodzaju wydarzenia jest sporym wyzwaniem, dlatego to zadanie warto powierzyć grupie doświadczonych ekspertów z eXPRESJI. W zależności od typu kongresu – politycznego, naukowego czy religijnego - zadbamy o jego odpowiednią oprawę.

Kongres jako poważne i długotrwałe spotkanie jest planowany z dużym wyprzedzeniem, które pozwala na cierpliwe planowanie i sukcesywne dopracowywanie wszystkich szczegółów. Znalezienie optymalnego miejsca, zaproszenie wybitnych prelegentów, przemyślany program i wyjątkowe imprezy towarzyszące to czynniki wpływające na sukces przedsięwzięcia.

Szkolenia

Nasz zgrany team ma spore doświadczenie w organizacji różnorakich szkoleń. Jesteśmy gotowi przygotować przestrzeń do typowych wykładów, kreatywnych warsztatów czy wciągających paneli dyskusyjnych. Wysokie umiejętności planistyczne przekładają się na wybór właściwej w stosunku do profilu uczestników lokalizacji czy dostarczeniu posiłków i napojów.