Bloomberg Lounge

kategoria: Branding, kreacja, animacja, grafika
kiedy: wrzesień 2011, wrzesień 2012
gdzie: Forum Ekonomiczne w Krynicy
dla kogo: Bloomberg

Przez dwa lata byliśmy odpowiedzialni za organizację udziału Bloomberga w Forum Ekonomicznym w Krynicy, m.in. budowę i obsługę Bloomberg Lounge, popularnego wśród uczestników miejsca spotkań i ciekawych paneli.

Zobacz inne Branding, kreacja, animacja, grafika