Syngenta Forum 2015

gdzie: Zamek Topacz
dla kogo: Syngenta

Dwudniowa konferencja we Wrocławiu zakończona uroczystością wręczenia nagród High Performer 2015.
eXPRESJA odpowiadała za całokształt wydarzenia.

Scroll to Top